Początek roku szkolnego to intensywny czas. We wrześniu rodzice i dzieci przygotowują się na kolejny rok nauki, uczestniczą w spotkaniach organizacyjnych z wychowawcami, kompletują wyposażenie. Na pierwszej wywiadówce nauczyciel proponuje rodzicom możliwość wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy warto skorzystać z takiej możliwości? Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie szkolne? Sprawdź!

Ubezpieczenie szkolne – podstawowe informacje

Ubezpieczenie szkolne jest polisą od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mogą wykupić ją opiekunowie dzieci w różnym wieku, również tych najmłodszych, które nie uczęszczają jeszcze do szkoły. Dzięki świadczeniu rodzic może uzyskać materialną pomoc w wielu nieprzewidzianych sytuacjach – jeśli dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub w razie jego śmierci. Pieniądze otrzymane od ubezpieczyciela mogą być przeznaczone na zakup leków, rehabilitację, hospitalizację w specjalistycznej klinice czy pomoc psychologiczną.

Zakres ochrony nie jest stały i uzależniony jest od oferty danego towarzystwa. Lista konkretnych przypadków, w których rodzic może ubiegać się o wypłatę świadczenia, znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – najważniejszej części każdej umowy. Wysokość składki za ubezpieczenie szkolne NNW jest zaskakująco niska, a korzyści z ochrony – nieocenione.

Prywatnie czy w szkole?

Oferty ubezpieczeń zbiorowych proponowanych przez placówki oświatowe często są mocno okrojone. Co ważne, nie musisz korzystać z oferty proponowanej przez szkołę. Możesz ubezpieczyć swoje dziecko prywatnie, wybierając rozszerzony, odpowiadający Ci pakiet.

 

 

 

Comments are closed.