Ubezpieczenie OC chroni kierowców przed ponoszeniem wysokich kosztów naprawy samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji. Jeśli podczas nieuważnego manewru zarysujesz maskę albo wgnieciesz bok samochodu innego kierowcy, nie będziesz musiał płacić  z własnej kieszeni – likwidacją szkody zajmie się towarzystwo ubezpieczeniowe. Niestety, w niektórych przypadkach ubezpieczyciel może zażądać zwrotu wypłaconej poszkodowanemu kwoty i obciążyć kosztami Ciebie. Mamy wówczas do czynienia z tak zwanym regresem ubezpieczeniowym. W jakich sytuacjach może do niego dojść? Sprawdź!

Regres ubezpieczeniowy – najważniejsze informacje

Wezwanie regresowe może być wystosowane przez towarzystwo do ubezpieczonego u siebie klienta, który dokonał szkody. Sytuacje, w których ma do tego prawo, określone są w  art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Regres ubezpieczeniowy może mieć miejsce w kilku sytuacjach. Do najczęściej występujących przyczyn wystosowania przez ubezpieczyciela wezwania regresowego wymieniamy:

  • celowe wyrządzenie szkody;
  • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • nabycie pojazdu w drodze przestępstwa,
  • ucieczka z miejsca zdarzenia,
  • brak uprawnień do kierowania pojazdem (z wyjątkiem sytuacji ratowania życia i pościgiem za przestępcą).

Jak się uchronić przed regresem?

Najprostszym sposobem na uniknięcie kłopotliwej sytuacji jest regularne opłacanie składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC i jazda zgodnie z przepisami. W przypadku otrzymania wezwania regresowego należy w ciągu 30 dni ustosunkować się do postawionych zarzutów (reakcje mogą być dwie – zapłata roszczenia lub odwołanie się od decyzji). W przypadku braki reakcji sprawa trafi do sądu.

 

 

Comments are closed.