Wartość SDR zależy od kilku głównych czynników, które zostały ustalone przez specjalne prawo, które miało na celu ułatwić wykonywanie płatności pomiędzy krajami na świecie. Obecnie do MFW należy mniejszość wybranych i mających największe wpływy, krajów na świecie, jednakże trwają od wielu lat próby zwrócenia uwagi na potrzebę wprowadzenia krajów mniejszych, aby ustabilizować wartość waluty globalnej.

Oczywiście znajdziesz więcej informacji na stronie, ale warto zapoznać się najpierw z naszym artykułem, który przeczytasz poniżej. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś na temat tego pojęcia, warto przeczytać ten krótki tekst informacyjny do końca, a poznasz tutaj zagadnienie oraz podstawowe zasady z nim związane.

Co to jest SDR? Krótkie wyjaśnienie zagadnienia.

SDR (Special Drawing Rights), to w polskim tłumaczeniu Specjalne Prawa Ciągnienia, jest to nazwa globalnej waluty wprowadzonej w 1967 roku przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Waluta ta powstała dlatego, aby ustabilizować międzynarodowy fundusz walutowy i mogą się nią posługiwać tylko i wyłącznie banki centralne i niektóre instytucje finansowe. Co ciekawe, waluta ma charakter pieniądza bezgotówkowego i istnieje wyłącznie jako zapis księgowy na rachunkach bankowych.

Z ustalonej zasady waluta SDR wykorzystywana jest w głównej mierze do uregulowania zobowiązań krajów, które mają pewien deficyt bilansu płatniczego. Wtedy opłaty te są przeprowadzone w SDR – ach lub następuje wymiana walut z SDR na walutę danego kraju, naliczając odsetki. Stosuje się również walutę globalną przy porównywaniu kursów walut w rozliczeniach międzynarodowych.

Jednostki SDR przyznawane są krajom członkowskim MFW w sposób proporcjonalny do wniesionych przez nie udziałów do Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Sposób kształtowania waluty globalnej

W latach początkowych, gdy waluta została wprowadzona na rynek w roku 1967, jej wartość był kształtowana tylko na podstawie złota, gdzie określono konkretną równowartość 1 SDR w stosunku do tego drogocennego metalu szlachetnego.

Po kilku latach, w roku 1974 zasada ta została zmieniona. Obecnie wartość SDR kształtowana jest na podstawie koszyka walut, w skład którego wchodzą: Dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling oraz juan chiński. Wagi poszczególnych walut ustalane w procentach zależą od udziału każdej z nich indywidualnie w międzynarodowych transakcjach finansowych. Wagi te zmieniają się co 4 lata.

Od czego zależy wartość SDR?

Co ważne, to to aby wiedzieć że w największym stopniu na wartość waluty wpływa dolar amerykański, który ma około 50% udziałów w koszyku walutowym.

Krążą różne opinie na temat waluty globalnej SDR oraz jej skuteczności, była ona kilkakrotnie krytykowana w wielu publikacjach, jednakże niewiele zmian mimo tych uwag, zostało wprowadzonych w tym zakresie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

 

Comments are closed.