Tag

odpowiedzialności przewoźnika międzynarodowego

Browsing

Wartość SDR zależy od kilku głównych czynników, które zostały ustalone przez specjalne prawo, które miało na celu ułatwić wykonywanie płatności pomiędzy krajami na świecie. Obecnie do MFW należy mniejszość wybranych i mających największe wpływy, krajów na świecie, jednakże trwają od wielu lat próby zwrócenia uwagi na potrzebę wprowadzenia krajów mniejszych, aby ustabilizować wartość waluty globalnej.