Tag

ubezpieczenie samochodu

Browsing

Ubezpieczenie OC chroni kierowców przed ponoszeniem wysokich kosztów naprawy samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji. Jeśli podczas nieuważnego manewru zarysujesz maskę albo wgnieciesz bok samochodu innego kierowcy, nie będziesz musiał płacić  z własnej kieszeni – likwidacją szkody zajmie się towarzystwo ubezpieczeniowe. Niestety, w niektórych przypadkach ubezpieczyciel może zażądać zwrotu wypłaconej poszkodowanemu kwoty i obciążyć kosztami Ciebie. Mamy wówczas do czynienia z tak zwanym regresem ubezpieczeniowym. W jakich sytuacjach może do niego dojść? Sprawdź!