Współczesna branża IT oferuje wiele nowoczesnych rozwiązań, których celem jest poprawa funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw. Czy znajdą one swoją rację bytu? Pokażą to przyszłe lata. W tym czasie można zastanowić się, co tak naprawdę daje Staff Augmentation, który jest jednym z nowych sposobów outsourcingu.

Korzystanie z zewnętrznych źródeł

Aby móc udzielić odpowiedzi na to, czym jest Staff Augmentation, należy jeszcze raz powrócić do tego, czym jest sam outsourcing. Dzięki temu będzie można w dalszej części udzielić bardziej konkretnych odpowiedzi.

Otóż outsourcing oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych, dzięki czemu pewne procesy w firmie przebiegają w sposób wydajniejszy. Mówiąc wprost – firma X nawiązuje współpracę z firmą Y, pochodzącą z zewnątrz, aby ta realizowała dla nich poszczególne projekty, koncepcje, itd. 

Outsourcing wykorzystywany jest obecnie w takich działach, jak:

  • zarządzanie środkami trwałymi,
  • audyt wewnętrzny, 
  • podatki,
  • administracja funkcji kadrowych,
  • administracja systemów informatycznych,
  • zaopatrzenie,
  • zarządzanie wydrukiem i dokumentami,
  • obsługa klienta.

Staff Augmentation ogólnie

Staff Augmentation to nawiązywanie współpracy ze specjalistami w danym temacie, którzy posiadają niezbędną wiedzę do wykonania poszczególnych procesów. Dzięki temu można uzupełnić luki w umiejętnościach, jakie posiada zespół zatrudniony na stałe. Staff Augmentation oznacza podjęcie krótkotrwałej współpracy z daną osobą, której wiedza jest niezbędna do zakończenia danego projektu, czy też realizacji celu biznesowego.

Taka wiedza pomaga nie tylko w samym zakończeniu projektu. Bardziej chodzi tutaj o popchnięcie wszystkiego do przodu. Tym bardziej, że współpraca może odbywać się na różnych etapach projektu. Nie musi ona obowiązywać przez cały czas trwania projektu. 

Zalety Staff Augmentation

It staff augmentation sprawia, że na pokładzie pojawiają się nowe “ręce” do pracy. W szczególności, jeżeli weźmie się pod uwagę specjalistyczne projekty, których nie brakuje w obecnych czasach. Tego typu projekty są ogromną szansą dla wielu przedsiębiorstw, dlatego warto wykorzystać Staff Augmentation. W szczególności, że oferowane są one w formie usług, np. przez firmę 10Clouds, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem ze strony klientów. 

Dzięki tego typu usługom przedsiębiorstwo ma możliwość współpracować z osobą, która NA PEWNO posiada niezbędną wiedzę. Taką, która będzie pomocą dla wszystkich – w szczególności dla innych członków zespołu czuwających nad przebiegiem projektu. 

 

Comments are closed.